חברת הרשת שהובילה שיתוף פעולה של שלוש רשויות והוציאה מהבוץ סכסוך של עשרות שנים שמוערך במיליארדי שקלים