הדרך לאזור התעשייה החדש עוברת באחריות משותפת

חברת הרשת שהובילה שיתוף פעולה של שלוש רשויות והוציאה מהבוץ סכסוך של עשרות שנים שמוערך במיליארדי שקלים