הרשויות החרדיות דוחפות במקצועיות קדימה

אריק אדלר, גזבר עיריית בני ברק וחבר רשת "מעוז", הקים את הפורום המקצועי של הרשויות החרדיות כדי לקדם את איכות החיים של התושבים

הקהילה החרדית הנה חלק משמעותי ביותר בחברה הישראלית ולצד צמיחתה והצלחתה,
היא נצבת כיום בפני אתגרים גדולים ומורכבים מבית ומחוץ; יוקר המחייה ומחירי הדיור בישראל לצד שיעורי התעסוקה הנמוכים יחסית והריבוי הטבעי הגבוה, מובילים לדוגמא, לכך שהמשפחות החרדיות מתאפיינות בשיעורי העוני החומרי הגדולים ביותר בקרב הציבור היהודי בישראל.

אריק אדלר, גזבר עיריית בני ברק, ושותפיו מרשויות חרדיות נוספות, רואים ברשות המקומית כשחקן משמעותי במרחב החרדי. שחקן שיכול לקדם איכות חיים ושגשוג בקרב תושבי הרשויות תוך התמודדות עם האתגרים הייחודים להן, הרשויות החרדיות, כמו גם לתושביהן.

לשם כך, בהובלתו של אריק, חברו דרגים מקצועיים משמונה הרשויות החרדיות – בני ברק, מודיעין עילית, בית"ר עילית, רכסים, עמנואל, אלעד, קרית יערים ובית שמש. יחד, הם הקימו את הפורום המקצועי של הרשויות החרדיות. הפורום מבקש לקדם את יכולותיהן והכנסותיהן העצמיות של הרשויות, למען שיפור איכות חיי התושבים. הוא מבקש לעשות זאת, בין היתר, באי מצעות הגברת שיתוף הפעולה המקצועי בין הרשויות,
איגום משאבים, החלפת ידע וניסיון בין הרשויות כמו גם עבודה בממשק קרוב עם משרדי ממשלה וגורמים רלוונטיים נוספים.

במרכז ליווי מהלך השינוי, במסגרת " 100 יום", נבנתה תיאורית השינוי של הפורום כך שזו תבטיח מקצועיות ואפקטיביות מקסימלית אל מול התוצאות שהפורום מבקש להשיג במציאות. תאוריית השינוי העמידה יעדים קונקרטיים אליהם הפורום יתחייב בפעילותו בשנים הקרובות והיא עתידה להיות מוצגת לקראת אישור מליאת הפורום בעתיד הקרוב.