החוזה החדש בין הממשלה לציבור מתחיל פה

"עקב התערערות האמון בציבור, יש עלייה בתחלואה", אמר פרופ' רוני גמזו, כשנכנס לתפקידו כפרייקטור הקורונה במסגרת מטה "מגן ישראל". המשימה שלו, הכריז, היא "עריכת חוזה חדש בין מערכת הבריאות והממשלה לבין האזרחים. מצד הממשלה החוזה החדש אומר – שקיפות, מקצועיות, ענייניות ושיתוף".

לביצוע המשימה הזו, החליט פרופ' גמזו לקהים מועצה ציבורית שמורכבת מנציגי כל הקבוצות באוכלוסייה. ועל המשימה הופקדה ד"ר שלומית אבני, מנהלת האגף לתכנון מדיניות במינהל תכנון אסטרטגי במשרד הבריאות.

בליווי מעוז, היא גיבשה את רשימת המומחים – בהם נציגי החברה החרדית והערבית וארגוני חברה אזרחית שמייצגים אוכלוסיות כמו קשישים, אנשים עם מוגבלויות בני נוער, תושבי פריפריה ועוד. תפקיד המועצה היה ועודנו לסייע ל"מגן ישראל" לבחון ולייעץ לגבי ההנחיות שגובשו על ידי משרד הבריאות, על פי מדדים של הוגנות, ישימות ובהירות.

בישיבות המועצה משתתפים פרויקטור הקורונה, ראש שירותי הבריאות ד"ר שרון אלרעי-פרייס, חברת רשת מעוז וראש מטה מגן ישראל. המועצה עושה שימוש ברשתות המקצועיות והקהילתיות שלה כדי להגביר אמון, לזהות את הפערים והצרכים בשטח ולייצר תקווה וסולידריות.